Được đăng ngày 16 Tháng 10 2015

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ-TTg, ngày 29/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1239/KTKĐCLGD, ngày 28/07/2014 của Cục KT&KĐCLGD về việc công nhận văn bằng tiến sĩ cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng với Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc; Công văn của Vụ giáo dục đại học ký ngày 10/03/2015 về việc thực hiện chương trình hợp tác song phương đào tạo trình độ tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time), Trường đại học Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sinh tiến sĩ (NCS) theo hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2015-2016 đến giảng viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu; các đối tượng có nguyện vọng, mong muốn trở thành giảng viên đại học, cao đẳng; nhà nghiên cứu, người làm khoa học và công nghệ... với nội dung như sau:

A. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH  ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ:

 1. Công nghệ tin học (Khoa học máy tính);
 2. Công nghệ viễn thông;
 3. Toán tính và toán ứng dụng;
 4. Máy và thiết bị điện;
 5. Kỹ thuật năng lượng điện;
 6. Điện tử;
 7. Điều khiển học kỹ thuật;
 8. Lý thuyết kết cấu;
 9. Quản trị và kinh tế;
 10. Tài chính.

B. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:  xét tuyển và thi tuyển. Hồ sơ gồm:

 • Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp đại học;
 • Bản sao có công chứng Bảng điểm tốt nghiệp đại học;
 • Bản sao có công chứng Bằng thạc sỹ;
 • Bản sao có công chứng Bảng điểm cao học (đi kèm Bằng thạc sĩ);
 • Lý lịch khoa học (bằng tiếng Anh);
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B2 (hoặc bậc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về tiếng Anh).
 • Bài luận về Đề tài dự kiến nghiên cứu (bằng tiếng Anh).

Ghi chú

 • Các ứng viên sau không phải nộp Chứng chỉ tiếng Anh:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là tiếng Anh;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.
 • Tại Trường đại học Tôn Đức Thắng có tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh (nhiều trình độ) cho những ứng viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh thi lấy Chứng chỉ tiếng Anh mức B2.

C. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐÀO TẠO:

 • Thời gian đào tạo từ 3 đến 4 năm tùy theo ngành lựa chọn. NCS theo học chương trình đào tạo tiến sĩ 3 năm phải hoàn thành chương trình gồm 180 tín chỉ; NCS theo học chương trình đào tạo tiến sĩ 4 năm phải hoàn thành chương trình gồm 240 tín chỉ. 
 • Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình, Phòng thí nghiệm...là của Trường đại học kỹ thuật Ostrava, Trường đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc. 

D. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:

E. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: Tiếng Anh

 • Các môn học cơ bản và chuyên ngành đều được giảng bằng tiếng Anh;
 • Các bài luận, báo cáo đề cương, Luận án tiến sĩ... đều phải được viết, báo cáo và bảo vệ bằng tiếng Anh;
 • Bảo vệ luận án tiến sĩ: trước Hội đồng quốc gia bảo vệ tiến sĩ và được thực hiện tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava/Trường đại học Tomas Bata.

F. NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

 • Hướng dẫn chính: GS, PGS từ các trường đại học của Séc;
 • Hướng dẫn phụ: là các GS, PGS, Tiến sĩ của Trường đại học Tôn Đức Thắng và các trường đại học khác, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia hướng dẫn đào tạo sau đại học tối thiểu là 3 năm.

G. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 4 đến 6 nghiên cứu sinh/ngành/năm.

H. VĂN BẰNG VÀ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG:

 • Nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu của mình và bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia (Cộng hòa Séc), Trường đại học kỹ thuật Ostrava/Trường đại học Tomas Bata mà các NCS theo học sẽ cấp cho NCS Bằng tiến sĩ (Ph.D) có giá trị quốc tế. 
 • Văn bằng tiến sĩ nhận từ chương trình đào tạo này được Bộ giáo dục & đào tạo Việt Nam công nhận theo Công văn số 1239/KTKĐCLGD, ngày 28/07/2014 của Cục KT&KĐCLGD, Bộ giáo dục & đào tạo.

I. KINH PHÍ ĐÀO TẠO:

 • Kinh phí đào tạo do người học (Nghiên cứu sinh) chi trả. Học phí cho mỗi năm học dự kiến từ 3000USD đến 4000USD/năm/học (tùy theo ngành lựa chọn); và không đổi cho suốt thời gian học của Khóa học đó. Tuy nhiên, Chính sách của Cộng hòa Séc cho phép các trường đại học phía Cộng hòa Séc có quyền điều chỉnh học phí riêng cho từng Khóa.

J. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU:

 1. Kế hoạch học tập, nghiên cứu chủ yếu gồm các điểm sau:
 2. Học và thi 5 môn học cơ bản, chuyên ngành và môn tiếng Anh. Mỗi môn tương ứng 10 tín chỉ;
 3. Các bài luận, báo cáo nghiên cứu, tham gia hội thảo, hội nghị, bài báo: tương ứng từ 40 đến 100 tín chỉ.
 4. Bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ (tương ứng với 20 tín chỉ)
 5. Thi quốc gia (tương ứng với 30 tín chỉ);
 • Bảo vệ Luận án tiến sĩ (tương ứng với 30 tín chỉ);
  Tổng số tín chỉ mà Nghiên cứu sinh phải đạt được trong 03 năm học (đối với các ngành đào tạo 03 năm như kinh tế, xã hội) là 180.
  Tổng số tín chỉ mà Nghiên cứu sinh phải đạt được trong 04 năm học (đối với các ngành đào tạo 04 năm như Điện, Điện tử,Xây dựng, Khoa học máy tính, (Công nghệ thông tin),… là 240.
 • Kết quả học tập, nghiên cứu của Nghiên cứu sinh là các bài luận, bài báo tham gia hội nghị, trên các tạp chí khoa học, tập san ngành, và cuối cùng là Luận án tiến sĩ; và bảo vệ thành công Luận án trước Hội đồng bảo vệ quốc gia.

K. THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT & ĐĂNG KÝ

 • Trung tâm hợp tác Châu Âu, Trường đại học Tôn Đức Thắng:
 • Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ; Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM;
 • Điện thoại: 08 – 3775 5107 Mob.: 0948998959, 0916127527; 01676761733
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Thời hạn đăng ký Đợt 1 Năm học 2016-2017 : từ 1/12/2015 đến 28/02/2016;
 • Thời hạn đăng ký Đợt 2 Năm học 2016-2017 : từ 1/3/2016 đến 30/6/2016 ở các ngành sau: Công nghệ thông tin (khoa học máy tính),  Công nghệ viễn thông, Toán tính và toán ứng dụng, Máy và thiết bị điện, Kỹ thuật năng lượng điện, Điện tử, Điều khiển học kỹ thuật và Lý thuyết kết cấu.

Đối tác hợp tác

TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU - ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
C126, Tòa nhà C, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hãy gọi ngay: (028) 37 755 107
Email: ecc@tdt.edu.vn