Được đăng ngày 19 Tháng 1 2018

Thông tin danh mục đề tài luận án tiến sĩ năm 2018 

1. Trường Đại học Tomas Bata

- Khoa quản trị - Kinh tế

2018 Essay Topic Titles - MSP

2018 FAME Topics to doctor. study programme Economics and Managemnet

2018 FAME Topics to doctor. study programme Finance

- Khoa tin học ứng dụng

Ensemble modelling of systems

BlockChains and ICO forecasting

Many objective optimisation algorithms

Hybrid methods of forecasting

Computational intelligence and swarm robotics

Multi-agent systems and transportation logistics

Decision making under uncertainty

Effective algorithms for the large scale problems.

2. Trường đại học Ostrava

- Khoa xây dựng 

2018. FCE. PhD topics to doctor Civil Engineering

Đối tác hợp tác

TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU - ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
C126, Tòa nhà C, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hãy gọi ngay: (028) 37 755 107
Email: ecc@tdt.edu.vn