Tháng 9/2016, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cùng đơn vị trực thuộc là Trung tâm hợp tác Châu Âu (ECC) sẽ phối hợp cùng Trường đại học kinh tế Praha (VSE) - CH Séc đồng tổ chức Hội thảo quốc tế về Thống kê và Kinh tế lần thứ X. Mục đích của hội nghị là để trình bày và thảo luận về các vấn đề hiện tại của số liệu thống kê, dân số học, kinh tế, quản lý và mối quan hệ giữa chúng với nhau. Hội thảo được tài trợ bởi Ngân hàng Česká spořitelna - CH Séc và diễn ra tại Trường đại học kinh tế Praha, thủ đô Praha, CH Séc vào 8/9/2016.

Trang website chính thức của hội thảo MSED : https://msed.vse.cz/

Đối tác hợp tác

TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU - ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
C126, Tòa nhà C, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hãy gọi ngay: (028) 37 755 107
Email: ecc@tdt.edu.vn